Analys av Honung

Aromer i honung

Nu finns en analystjänst tillgänglig för alla biodlare. Vi analyserar aromerna i er honung för att få ett fingeravtryck av smaken (lukten). Vi kan med hjälp av resultatet se hur aromprofilen förändrar sig över säsongen och även se vad avvikande smaker beror på.

 

Diagrammet visar ett exempel hur smaken förändras över tid och ett av proverna visar en förhöjd halt av ethanol som är en följd av en påbörjad fermenteringsprocess.

Håll koll på hanteringen

 

Påverkar hanteringen av honungen smaken? Hur mycket av smakerna filtreras bort?

 

Vi gör analyser och presenterar resultatet på ett lättförståligt sätt. Läs mer om analys av processen i nyheterna.

 

Hållbaret

 

Hur påverkar förvaring hållbarheten för just din honung? Vi gör analys av aromprofilen under förvaring i olika förpackningsmaterial eller temperaturer.

 

 

Honungsdatabas

 

Hela aromprofilen för alla honungsprover som vi analyserar sparas i en databas. Vi kan använda denna till att jämföra skördarna från olika år och se skillnader och trender. Kanske kan det hjälpa dig att skörda vid rätt tidpunkt eller förstå hur variationen i väderleken påverkar smaken på honungen

Elektronisk Sensorik

 

Elektronisk sensorik är att efterlikna de mänskliga sinnen smak, lukt, och syn genom att analysera fingeravtryck och mönster av data från mätningar. En lukt, eller vardagligt förväxlad med smak, är flyktiga ämnen, aromer, som frigörs från maten spontant eller vid uppvärmning. Aromer finns naturligt i alla livsmedel och är en komplex sammansättning av hundratals flyktiga molekyler som ger dess karakteristiska smak. Då vi luktar eller tuggar ett livsmedel registreras aromerna av receptorer i näsan som skickar signaler i hjärnan som i sin tur behandlar informationen och ger dig en upplevelse och en jämförelse från vad du har smakat tidigare. Du kan till exempel känna igen smaken (lukten) av en lindhonung.

 

På liknande sett används en elektronisk näsa för att mäta arominnehållet och jämföra med andra uppmätta prover. En elektronisk näsa är en gaskromatograf som analyserar de flyktiga ämnena (aromer) i mat, dryck eller förpackningsmaterial. Dessa aromer bildar ett fingeravtryck som för varje prov som är unikt. Denna data behandlas med statistiska metoder som jämför resultatet med referensdata. Då många prover analyseras av samma typ eller grupp, hittas gemensamma mönster via multivariabel statistisk dataanalys och därigenom kan till exempel en lindhonung identifieras. Mätningar med elektronisk sensorik är dessutom direkt jämförbara med varandra , oberoende tid mellan analyserna.

Detta är effektivt vid hållbarhets- och lagringsstudier då en direkt jämförelse av ursprungsprover är möjligt. Med denna metod kan vara användbar vid:

- Utredning av smakavvikelse

- Redlighet

- Konkurrentjämförelse

- Analys av råvaror

- Arommatchning

- Kartläggning av aromprofiler av frukt, bär och honung

Elektronisk Näsa

 

Vi använder en elektronisk näsa baserad på gaskromatografi för analys av aromprofilen i livsmedel. Resultaten behandlas med multivariabel dataanalys för snabb och tydlig tolkning.

Kontakta Oss

 

Ring eller maila gärna om ni har frågor eller vill ha prisuppgifter! Välkommen att skicka in era prover!

 

0739-261594

info@e-sense.se

Copyright @ All Rights Reserved

Maila: info@e-sense.se

Ring: 0739 261594