HMF

HMF-halten

5-Hydroxymethylfurfural

Analys av HMF

5-Hydroxymethylfurfural, förkortat HMF, finns naturligt i honungen. Dock kan halten av denna substans öka då honungen värms upp. Således är bestämning av halten HMF en kontrollparameter på om honungen har värmts upp för mycket eller om föråldring av honungen har börjat.

Det finns olika metoder för att analysera HMF. Vi använder den mest pålitliga metoden med vätskekromatografi, som är väl beprövad teknik och rekommenderat i honungsdirektivet.

Molekylstrukturen av HMF