Socker

Honungens Sockerprofil

Sockerarter i honung

Bestämning av sockerinnehåll kan ge användbar information hur honungen ska hanteras. Honung består till största del av glukos och fruktos och relationen mellan dessa har avsevärd effekt på hur honungens textur utvecklas. Med vetskap om g/f-relationen kan biodlaren ta bättre beslut kring hantering från kärl till burk.

Sockeranalys

En socker analys ger dig en bild över de mest dominerande sockerarterna i honungen. Vanligaste är fruktos, glukos och även maltos och sukros. Vi anger också halten av övriga sockerarter utan närmare identifiering.  Halten av dessa sockerarter jämförs med den databas av honungsanalyser och erfarenhet vi har samlat på oss. I rapporten får du ta del av resultatet med ett spindeldiagram, likt exemplet nedan, samt en bedömning och halterna ser normala ut.