MGO DHA HMF

MGO och DHA

MGO som i Manuka


Trippelanalys

Vi har paketerat ihop en analys av tre substanserna MGO,DHA och HMF. Dessa tre är värdefulla parametrar för en manukahonung.


MGO - den aktiva substansen metylglyoxal är en av bidragande till de hälsoeffekter som manuka honung sägs ge.


DHA - Dihydroxyaceton kan omvandlas till MGO under rätta förhållande. Hög halt DHA ger potensial att utveckla höga MGO-halter.


HMF - Det gäller att balansera lagringen för att optimera övergången från DHA till MGO. Samtidigt får inte HMF-värdet bli för högtdå detta äme kan vara skadligt för bin och det finns gränsvärden för HMF i honung för att få säljas som livsmedel.

MGO i svensk honung

Under hösten 2020 börjar vårt projekt MGO i svensk honung. Inom denna studie analyserar vi ett stort antal svenska honungsprover i syfte att leta efter ämnena metylglyoxal och dihydroxyaceton. Hittar vi några honungssorter som visar positiva svar så kan det vinnas hopp att utveckla en ny svensk hälsohonung.


Projektet finansieras via jordbruksverkets honungsprogram.