Ursprungsanalys av honung

Ursprungsanalys

Värdet av honung

Varje honung är unik. Variationen för varje burk är oändlig i form av nektarkälla, placering av kupor, geografiskt område, manuella hanteringen, lagringsförhållande etc. Smaken av honungen är en avspegling dess ursprung, hantering och lagring. Att veta och förstå, dokumentera och utforska variationsparametrarna ökar mööjligheterna att optimera kvaliten på produkten och där med det ekomoniska värdet. Slutkonsumentens värde ligger ofta i sensorisk uplevelse, dvs smak, lukt, känsla och utseense. 

Analys av doft

Kommande projekt

Vi har utveklat metoder för att kartlägga framförallt doften av honung, Detta är ett pågående arbete med jordbruksverket, som har mynnat ut i ett antal analyser där vi kan jämföra honug av olika ursprung med varandra. Vi har hittat systematiska skillnader i honungens geografiska- och nektar-ursprung. Idag kan vi tillhandahålla analyser som hjälper biodlare att jämföra olika batcher för hitta de mest unika sammansättningar av aromer, optimera lagring i t.ex. olika förpackningamateial eller lagringsförhållande, optimera hanteringsprocessen och studera batch eller säsongsvariationer.

Under hösten 2020 börjar kommer vi återstarta vår utveckling av ursprungsanalys av honung. Den kommer vara ett verktyg för att verifiera att svensk honung är svensk och att märkningen och innehållande honung av t.ex. EU honung är korrekt. 

Kommande projekt

Är du intresserad av våra senaste honungsprojekt så skickar vi gärna rapporterna till er. Fyll i ert namn och mailadress nedan så kommer dokumenten i pdf form.